Vier schilderijen mogelijk door samenwerking van Vincent van Gogh en Toulouse-Lautrec English version of this document
   Version français de ce document
   Nederlandse versie van dit document

Vier schilderijen mogelijk door samenwerking van Vincent van Gogh en Toulouse-Lautrec

      
            
Picture#1  64x53 cm  2370x1900 pix                        Picture#2  64x53 cm  2353x1971 pix                         Picture#3  100x73 cm  2370x1786 pix                       Picture#4 72.5x54 cm 2048x1517 pix
Picture#1  64x53 cm  4300x3600 pix HighRes             Picture#2  64x53 cm  4300x3600 pix HighRes               Picture#3  100x73 cm  4251x3203 pix HighRes               Vincent van Gogh, 1886, Roofs of Paris, Van Gogh Museum
 


Het eerste en het tweede schilderij, twee markt scenes zijn particulier eigendom in Nederland
Het derde, Luisa's Impressionistic Painting, Picture #3 bevindt zich in Californië, het is te koop
Het vierde is door het VGM toegeschreven aan Vincent van Gogh. Het hangt in het Van Gogh Museum in Amsterdam.      

Informatie over dit project :       HansLeibbrandt@onsbrabantnet.nl

     

Vincent van Gogh en Toulouse-Lautrec
Vincent van Gogh werd na zijn aankomst in Parijs in 1886 door zijn broer Theo geïntroduceerd in de kring van de impressionisten,
en werd bevriend met Toulouse-Lautrec. Ze experimenteerden met de stijl en de technieken van de impressionisten en post impressionisten.

https://www.vangoghmuseum.nl/nl/collectie/s0274V1962:
"Vincent van Gogh was goed bevriend met Henri de Toulouse-Lautrec. Ze kenden elkaar uit het atelier van de Parijse schilder Fernand Cormon, waar ze beiden studeerden."

https://www.vangoghmuseum.nl/nl/collectie/d0693V1962:
"Toulouse-Lautrec had de elf jaar oudere Van Gogh leren kennen in het atelier van Fernand Cormon, waar ze allebei studeerden.
Waarschijnlijk hebben Van Gogh en Toulouse-Lautrec een poosje intensief samengewerkt, want de stijl en techniek van hun schilderijen uit die tijd lijken erg op elkaar.
Begin 1890 nam hij het op voor zijn vriend op de tentoonstelling van ‘Les Vingts’ in Brussel.
Van Gogh had zes schilderijen ingestuurd, die tijdens de opening grote opschudding veroorzaakten.
Toulouse-Lautrec was zo kwaad over negatieve uitspraken over Van Goghs werk, dat hij zelfs bijna in gevecht raakte met een andere kunstenaar.
Toen Van Gogh een paar maanden later van Saint-Rémy via Parijs naar Auvers-sur-Oise reisde, hebben ze elkaar mogelijk nog een keer gezien.
Verder is over hun vriendschap niet veel bekend."

http://www.vangoghroute.nl/frankrijk/parijs/atelier-toulouse-lautrec/:
"Vincent kende Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) van zijn studietijd aan het atelier bij Fernand Cormon en raakte bevriend met hem.
Alhoewel er weinig bekend is over de vriendschap tussen Vincent en Toulouse-Lautrec moeten zij in de eerste maanden van 1887 intensief hebben samengewerkt.

Toen Vincent uit Parijs weg ging in februari 1888, schreef hij Toulouse-Lautrec vermoedelijk vanuit Arles nog eens,
maar voor zover bekend schreef die nooit terug en kwam er dus geen correspondentie tot stand. De vriendschap was echter geenszins over.
Toen Vincent in Auvers-sur-Oise woonde en in juli 1890 zijn broer in Parijs bezocht, kwam Toulouse-Lautrec hem daar speciaal opzoeken en hadden ze veel plezier met elkaar.
Ook schreef hij na het overlijden van Vincent aan Theo dat Vincent een goede vriend van hem was geweest. "

http://www.vangoghreproductions.com/gogh-friends/toulouse-lautrec.html#vincent-van-gogh:
"Relatie Henri de Toulouse-Lautrec met Vincent van Gogh
In februari 1886 verliet Vincent van Gogh Antwerpen en ging naar Parijs, waar zijn broer Theo woonde, schreef zich in bij Cormon's Atelier en werd een vriend van Toulouse-Lautrec.
Twee jaar lang schilderden en exposeerden ze samen, en beïnvloedden ze elkaars werk, maar in februari 1888 verhuisde Van Gogh naar Lautrec's advies naar Zuid-Frankrijk.
Ze brachten nog een dag samen door in juli 1890, tijdens het laatste bezoek van van Gogh naar Parijs.
Het was door Emile Bernard dat van Gogh nauwer bevriend werd met Henri de Toulouse-Lautrec en Louis Anquetin, die hij had ook voor het eerst ontmoet in Cormon's Atelier.
Van Gogh bezocht regelmatig de studio van Toulouse-Lautrec in de Rue Caulincourt, Parijs, net om de hoek van het appartement van de broers Vincent en Theo, om zijn werk te laten zien. "

In Van Gogh's Parijse periode (maart 1886 – februari 1888) ondergaan de kleuren op zijn palet de invloed van de impressionisten.
Hij maakte er ruim 200 schilderijen waaronder gezichten van Parijs, vooral op Montmartre.
Zie: http://www.vggallery.com/international/dutch/paintings/by_period/paris.htm,
Veel werk van hem was onverkoopbaar en is verloren gegaan of zoek geraakt.

    
Twee "Vincents" Picture #1 en Picture #2

Een zakenman in Nederland verzamelde in de eerste helft van de vorige eeuw uit liefhebberij schilderijen, etsen en tekeningen.
De verzameling bestaat uit ongesigneerd werk van goede kwaliteit. Een uitzondering hierop zijn twee schilderijen die rechts onder gesigneerd zijn met "Vincent".
Het zijn twee marktscènes in de heldere lentekleuren van de impressionisten.
De twee signaturen hebben erg veel overeenkomst met die van Vincent van Gogh's tekening Paysanne au bassin dans un jardin. September-October 1885.

      Om meer informatie te krijgen over de twee schilderijen kwam deze website 22 juni 2006 op het Internet.

Juni 2006 werden zowel geprinte A4-foto's van beide "Vincents" als de link naar de foto's op deze website ter beoordeling gepresenteerd aan de experts in het Van Gogh Museum in Amsterdam, het Musee d'Orsay in Paris en het Kroller-Muller museum in Otterlo Nld met de vraag of de twee gesigneerde schilderijen werk van Vincent van Gogh zijn.
Het antwoord van het Van Gogh Museum 17 juli 2006:
"We hebben het door u gestuurde materiaal zorgvuldig bestudeerd, en zijn op basis van stilistische kenmerken van mening dat dit werk niet aan Vincent van Gogh kan worden toegeschreven."
In juli 2006 onderzocht de VGM alleen de geprinte A4-foto's en niet de foto's op deze website.
( Klik de 3 links om de correspondentie met de musea in 2006 en 2017/2018 te lezen)    

De volgende mening werd gegeven in December 2017, nadat de foto's bijna 12 jaar op het Internet stonden, door
        Janet Gwendolyn Smith, Florida, USA
        http://www.jgsart.com
        
Janet's CV
Janet was de eerste die in december 2017 op deze website in de linker bovenhoek van Werk #2 een signering ontdekte op de grondlaag, die grotendeels was over geschilderd:
"TL Vincent": een monogram Henri de Toulouse-Lautrec en de signature Vincent.

Haar stellige mening is dat de werken twee gezamenlijke werken zijn van Vincent and Toulouse-Lautrec in Parijs omstreeks 1886:

"Picture #2: Review the sky upper left for the artist's name is again written "Vincent".
Again in the sky to the left of "Vincent" signature appears to be "TL"
The works may in fact be a collaborative works of Vincent and Toulouse-Lautrec
I would estimate the date to be 1886 for both pictures.
This is my sole opinion."
This_is_my_sole_opinion_2017-12-18.pdf

Maart 2018 vond Janet ook de brieven van Vincent van Gogh waarin hij over de drie schilderijen schreef:

"The 3 pictures are of 1 specific event or location and Vincent van Gogh wrote about it in his letters.
I have found the specific letters.
I have identified the scene in relation to the artist "Vincent van Gogh" and the location he painted in all 3 pictures-
your 2 paintings and the other 1 painting.

I am aware of a fourth painting that I reviewed almost 18 years ago that was not visibly signed,
but in a photograph you can read the artists name 'Vincent'.
It is study of one of the buildings Vincent Van Gogh admired in the same town=location.
There is no indication of any artist but Vincent Van Gogh in the picture.
The palette is identical for the buildings in all 4 paintings.
"
Mail_from_Janet_Location that the artist painted in the 3 pictures_04_03_2018.pdf

Zie de ondertekening met het monogram van Toulouse-Lautrec en de signature Vincent in de linker bovenhoek van Picture #2
- in het fotodetail met extra contrast in een nieuwe webpagina:
           Picture #2, Contrast enhanced photodetail
- in het fotodetail met extra contrast en negatief in een nieuwe webpagina:
           Picture #2, Contrast enhanced photodetail- negative
- in het fotodetail met extra contrast en met ingevulde "TL Vincent" ondertekening in een nieuwe webpagina:
           Picture #2, Contrast enhanced photodetail- with filled in signatures

Zie ook de ondertekening "V nc  t" in de linker bovenhoek van Picture #1 en grotendeels overgeschilderd.
- in het fotodetail met extra contrast in een nieuwe webpagina:
           Picture #1, Contrast enhanced photodetail
- in het fotodetail met extra contrast en met gedeeltelijk ingevulde "V nc  t" signature in een nieuwe webpagina:
           Picture #1, Contrast enhanced photodetail with partly filled in signature

X-ray foto's van de schilderijen, gemaakt 2018_01_06 door Arie van 't Riet
Alle X-ray foto's zijn te vinden op : Alle X-ray foto's van beide schilderijen
De X-ray foto's samengevoegd tot de complete schilderijen en verkleind tot 1280x1024 pixels :
           Complete X-ray foto van Painting #1, 1280x1024      en    Complete X-ray foto van Painting #2, 1280x1024
De X-ray foto's samengevoegd tot de complete schilderijen en op ware grootte zijn ca. 20 mB en 15000x13500 pixels :
           Complete X-ray foto van Painting #1, ware grootte      en    Complete X-ray foto van Painting #2, ware grootte

Oriënterende UltraViolet foto’s van de schilderijen, gemaakt 2018_06_09:
           - UV picture #1,
           - UV picture #2,

Oriënterende InfraRood foto’s van de schilderijen, gemaakt 2018_01_06:
           - Infra rood picture #1,
           - Infra rood picture #2,
           - Infra rood picture #2 Detail.

De foto's van 2006 zijn in 2018 overnieuw gemaakt.
           zie: Nieuwe foto's gemaakt op 2018_jan_06
           zie: Hoge Resolutie foto's gemaakt op 2018_juni_09
De foto's uit 2018: Picture #2 zonder de lijst zorgden voor een verrassing:
           De combinatie "TL Vincent" staat wat kleiner ook onder de lijst op de onderlaag in de linker bovenhoek van picture #2 !
           Dus twee keer "TL Vincent" op de onderlaag achter de blauwe lucht.

     

Janet vroeg om contact op te nemen met het Musee d'Orsay en het Van Gogh Museum met de nieuwe informatie
           - Het Kröller-Müller Museum beschikt nu niet over de benodigde expertise voor een evaluatie en verwees ons naar het Van Gogh Museum in Amsterdam.
           - Het Musee d'Orsay in Parijs doet geen schilderij evaluaties meer en
               verwees ons naar VAN GOGH EXPERTS, 33 West 19th Street, 4th floor New York City, NY 10011:
                http://vangoghexperts.com/index.html:
               Het antwoord van VAN GOGH EXPERTS was 17 Jan 2018 :
               Mail_answer_from_VAN_GOGH_EXPERTS_17_01_2018.pdf:
               "Yes, we agree the paintings have the potential to be by Vincent Van Gogh.
               Let us know if you want us to authenticate them.     Yours sincerely,     Mark Winter."

           - 2 Feb. 2018 weigerde het Van Gogh Museum antwoord geven op de vraag of ze het eens waren met de mening van Janet,
               maar herhaalde hun antwoord van 17 juli 2006 :
               Mail_answers_Van_Gogh_Museum_Jan-Feb_2018.pdf:

De subfolders van deze homepage zijn:
           - De 6 subfolders met foto's Picture #1 en Picture #2,,
                      - Photo's Made 2006_06_07,
                      - Photo's made 2018_01_06,
                      - Photo's HighRes_6000x4000 made 2018_06_09,
                      - X-ray photo's made 2018_01_06,
                      - First-view UltraViolet photo's of the paintings, made 2018_06_09.
                      - First-view InfraRed photo's of the paintings, made 2018_01_06.
           - Correspondence,
           - The pictures on this homepage,
           - Luisa's Impressionist Painting#3.
                      - Photo's Luisa's Impressionist Painting#3.  

Klik in the foto's om ze te zien in groot formaat

Picture #1, Oil on canvas, 64 x 53 cm , "Vincent" signature in de rechter-onderhoek en de "Vincent" signature in de linker bovenhoek op de grondlaag


Picture#1  64x53 cm  2370x1900 pix Foto gemaakt Jan 2018 .
Picture#1  64x53 cm  4300x3600 pix HighRes Foto gemaakt June 2018


Picture #2, Oil on canvas, 64 x 53 cm , "Vincent"signature in de rechter-onderhoek en de "TL Vincent" signature in de linker bovenhoek op de grondlaag


Picture#2  64x53 cm  2353x1971 pix Foto gemaakt Jan 2018.
Picture#2  64x53 cm  4300x3600 pix HighRes Foto gemaakt June 2018


          
Het derde schilderij, Luisa's Impressionistic Painting, Picture #3

Luisa , die woont in Venezuela, kocht rond 2011 in Caracas een schilderij, ook een marktscène in de heldere lentekleuren van de Franse impressionisten.
Niemand, waaronder in 2011 het Van Gogh Museum in Amsterdam zag het "TL" monogram links boven en kon vertellen wie het had geschilderd.

Maart 2017 vond Luisa deze website en zag de overeenkomst van haar schilderij met de twee "Vincents" en vroeg mij of haar schilderij door dezelfde schilder gemaakt was als de twee "Vincents".
Luisa's impressionistische schilderij staat sinds feb. 2018 ook op deze website en het heeft in de linker bovenhoek eveneens het "TL" monogram van Toulouse-Lautrec.

Janet Gwendolyn Smith heeft de stellige mening dat ook dit schilderij een gezamenlijke werk is van de twee schilders, Vincent van Gogh en Henri de Toulouse-Lautrec. Gedateerd 1886.
"From: janet g. smith
Date: Feb 10, 2018 2:44 AM
Subject: Re: Nuevas iniciales
To: Luisa

Dear Luisela,
Thank you for the additional information about your family picture, Market Scene.
It is my personal opinion and sole opinion that your picture is the work of two artists,
Vincent van Gogh and Henri de Toulouse-Lautrec. The date is 1886.
The upper left is where the signature and monogram appear.
Please keep the picture safe.
Best regards, Janet
      Janet G. Smith
      www.jgsart.com
"


Slot conclusie door Janet G. Smith, 2 Dec 2018

    

Luisa's Painting, Picture #3, Oil on canvas, 100x73 cm , "TL" signature in de linker bovenhoek en de UV-IMAGE, "TL + Vincent" signaturen, in de linker bovenhoek.


Picture#3  100x73 cm  2370x1786 pix
Picture#3  100x73 cm  4251x3203 pix HighRes


Het schilderij werd in 2011 onderzocht door het Laboratorio Scientifico del MUSEO D’ARTE E SCIENZA. Milan.
Zie: Resultaten van wetenschappelijke testen door het Laboratorio Scientifico del MUSEO D’ARTE E SCIENZA. Milan. 09/06/2011
Het Laboratorio Scientifico dateerde de oudste verflaag van het schilderij als gemaakt in de tweede helft van de 19de eeuw,
maar de kenmerken van de kleuren die daarna geschilderd werden verwijzen naar de eerste decennia en het midden van de 20e eeuw.

Het Laboratorio Scientifico del MUSEO D’ARTE E SCIENZA in Milan kon de identiteit van de maker niet vast stellen, en herkende het "TL" monogram links boven ook niet.

Waarschijklijk werd dit schilderij rond 1914 bewerkt door Gustav Prucha ( 1875-1952 ) toen hij in Nederland verbleef en inspireerde het hem voor een aantal marktscenes in Nederland.
De personen op de markt lopen daar op klompen en er is geen rokende vulkaan op de achtergrond !

        

Het vierde schilderij, Uitzicht op de daken van Parijs, nazomer 1886, Picture #4   

                 

           Vincent van Gogh, summer late 1886, View of the roofs of Paris 2048x1517 pix             Amsterdam, Van Gogh Museum, 72.5x54 cm                 "TL II" in linker bovenhoek van Picture #3     

         Van Gogh's "Summer late 1886, View of the roofs of Paris". Het hangt in het VGM als werk van Vincent van Gogh, maar het is niet gesigneerd;
         het heeft wel op de grondlaag een monogram "TL II" van Toulouse-Lautrec in de linker bovenhoek.
         Het zelfde "TL II" monogram als op Picture#2 en op Picture#3 in de linker bovenhoeken.
         Op 20-02-2020 aan prof. dr. J.L. van Tilborgh voorgesteld dit te onderzoeken.

    

Vincent van Gogh's signaturen

Signature Picture #1,
Signature Paysanne au bassin dans un jardin-September-October 1885
Signature Picture #2

          


           Paysanne au bassin dans un jardin. Vincent Van Gogh. September-October 1885. Black crayon, pen, brush and black and sepia ink and pencil on paper, signed 'Vincent' on the lower right, 33x26.4 cm, 2614x3200 pix.

          

           Signature van Vincent van Gogh Parijs, View of the roofs of Paris from Montmartre 1886

                     

       

Andere schilderijen van Vincent van Gogh in Parijs in 1886   

           Vincent van Gogh Paris, 1886, Pont du carrousel and the Louvre 2048x1454 pix                Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, 44x31 cm
           Vincent van Gogh Paris, June-July 1886, Lane at the Jardin du Luxembourg 1756x982 pix     Williamstown, Mass.: Sterling and Francine Clark Art Institute, 27.5x46.0 cm
           Vincent van Gogh, Paris 1886, View on Paris from Montmartre 2028x1267 pix                  Basel, Kunstmuseum, 42.0×26.3 cm
    
         


Het derde schilderij, Luisa's Impressionistic Painting, Picture #3 is te koop, het bevindt zich in Californië.    
Informatie over dit project :       HansLeibbrandt@onsbrabantnet.nl