Brieven van Theo van Doesburg aan de familie Leibbrandt, 1910-1915

Deze brieven zijn op 13 Januari 1995 door de familie Leibbrandt aan het Kröller-Muller Museum te OTTERLO geschonken.
Zie aanvullende informatie in de brief aan de Heer E.J. van Straaten, Directeur Kröller-Muller Museum.
De brieven zijn daarna overgedragen aan het ICN Archief Instituut Collectie Nederland, Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap

Brief aan Christiaan Leibbrandt, [1910?]
Brief aan Christiaan Leibbrandt, 18 juli 1910.
Brief aan Christiaan en Mina Leibbrandt, 30 oktober 1914.
Brief aan Christiaan en Mina Leibbrandt, 1 januari 1915.
Brief aan Mina Leibbrandt, 15 februari 1915.
Brief aan Mina Leibbrandt, [1915?].
Brief aan Christiaan en Mina Leibbrandt, 24 februari 1915.
Brief aan Mina Leibbrandt, 21 april 1915.

Brief aan De Heer E.J. van Straaten, 13 Januari 1995.