Christian Leibbrandt   1868 - 1941,   Generatie 11


Wilhelmina Elizabeth de Jager,  (click to enlarge) Christian Leibbrandt,  (click to enlarge) Christian Leibbrandt familie,  (click to enlarge) Christian Leibbrandt, painted by Theo van Doesburg 1908  (click to enlarge) Christian Leibbrandt, painted by Theo van Doesburg 1908  (click to enlarge)

Christian Leibbrandt, Selfportrait in charcoal 1912  (click to enlarge) Christian Leibbrandt 1919  (click to enlarge) Christian Leibbrandt, Selfportrait in chalk 1928 (click to enlarge) Christian Leibbrandt (click to enlarge)


Christian Leibbrandt (03 augustus 1868, Amsterdam – 22 september 1941, Amsterdam) was amateur schilder in Amsterdam.
In de periode 1906 - 1915 waren Christian Leibbrandt en zijn vrouw Mina (Wilhelmina Elizabeth) Leibbrandt-de Jager ( 1873 - 1920 ) bevriend met Theo van Doesburg ( 1883 - 1931 ) die toen ook in Amsterdam woonde. Het oeuvre van Theo van Doesburg uit deze periode omvat een aantal portretten van Christian Leibbrandt, waarvan twee op deze pagina.

Zie de Brieven van Theo van Doesburg aan de familie van Christian Leibbrandt 1910 - 1915.
De brieven zijn uit de tijd dat Theo van Doesburg als diensplichtig militair gelegerd was bij Tilburg.

Uit: Lexicon van Nederlandse Kunstschilders van Pieter Scheen:
"Leibbrandt, Christian; geboren in Amsterdam 3 augustus 1868, overleden in Amsterdam 22 september 1941.
Woonde en werkte aldaar. Leerling van de Quellinusschool te Amsterdam.
Van beroep winkelier. Schilderde en tekende uit liefhebberij."

Uit: Wikipedia, 19 december 2009:
"Hij was zoon van de Duitser Johann Gottfried Leibbrandt en zijn Nederlandse vrouw Jansje Lieneke. In Amsterdam bezocht hij de Kunstnijverheidsschool Quellinus, maar uiteindelijk besloot hij winkelier te worden. In zijn vrije tijd bleef hij echter actief als schilder en tekenaar. Ook had hij toestemming in het Rijksmuseum schilderijen te kopiėren. Leibbrandt schilderde voornamelijk stillevens en zelfportretten. Daarnaast schijnt hij betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van de plafondschilderingen van de eerste klas wachtkamer van Station Amsterdam Centraal. Hij woonde en werkte aan de Jacob van Lennepstraat 107 in Amsterdam en trouwde op 30 oktober 1897 Wilhelmina Elizabeth (Mina) de Jager (1873-1920). Bij haar had hij drie kinderen: Johann Gottfried Leibbrandt, huisarts in Amsterdam, Anna Maria Leibbrandt en Christian Wilhelm Leibbrandt, psychiater in Amersfoort.

Van 1906 tot 1915 was hij bevriend met kunstenaar Theo van Doesburg, die minstens twee portretten van hem schilderde. In de periode 1907-1909 bood hij Van Doesburg onderdak nadat deze zonder een cent op zak het ouderlijk huis verlaten had, omdat zijn ouders liever niet zagen dat hij trouwde met zijn toenmalige partner, Agnita Feis. In 1920 overleed Leibbrandts vrouw, waarna hij hertrouwde met Anna Elisabeth Hemker."

- - - - - - - - - - - -

Dit Massief koperen kroontje kregen Christian Leibbrandt en zijn echtgenote Elizabeth de Jager van Theo van Doesburg en Agnita Feis
als dank voor het onderdak in de periode 1907-1909 dat Van Doesburg bij Christian en Elizabeth kreeg nadat hij zonder een cent op zak het ouderlijk huis verlaten had, omdat zijn ouders liever niet zagen dat hij een relatie had met zijn toenmalige partner, Agnita Feis en ook voor hun moeite om deze relatie in een huwelijk om te zetten.
In 1909 gingen Feis en Van Doesburg samenwonen en op 4 mei 1910 volgde hun huwelijk.

Massief koperen kroontje met kaarsen